TÂM SỰ NGHỀ BÁNH

👩‍🍳 Tâm Sự Nghề Bánh 👨‍🍳 👨🏼‍🍳👩‍🍳👨🏿‍🍳👨🏻‍🍳👩🏾‍🍳👨🏽‍🍳👩🏽‍🍳👨🏾‍🍳 Các bạn trẻ mới vào nghề chuẩn bị tinh thần nhé. Nghề Bánh - Không...

Xem thêm

LỚP BÁNH K01-2019

KHÓA HỌC LÀM BÁNH CƠ BẢN (Áp dụng cho các bạn mới vào nghề và cho các chị em làm bánh tại...

Xem thêm